Koło fortuny
Losuj od nr 1 do nr
Wyświetl powiadomienie o wylosowanym numerze po zakręceniu kołem jeżeli nastąpi sporna sytuacja